ВУЗ ШАГ
 
Жовтневий район. Міська заочна школа
 
і
БаннерБаннерБаннерБаннер

Інформація для батьків

Особам, які з певних причин не можуть відвідувати денну школу надається можливість пройти навчальний курс і отримати свідоцтво про базову загальну середню освіту та/або відповідно атестат про повну загальну середню освіту, у загальноосвітній вечірній (змінній) школі за очною або заочною формами. 
Зміст навчання полягає в оволодінні сумою і системою знань, умінь і навичок у відповідності до Державного стандарту. 
- Режим занять для учнів, які навчаються за заочною формою без відриву від виробництва, встановлюється директором закладу з урахуванням конкретних умов праці учнів на підприємствах, в організаціях, установах за погодженням з їх керівниками. 
В ході планування навчального процесу необхідно враховувати певні особливості контингенту слухачів. 
По-перше психологічно – різновіковий склад учнів. 
По-друге різні особистісної мотивації до навчання (ці два фактори розкривалися вище). 
По-третє: поєднання навчання з працею викликає перевтому. Для засвоєння знань треба більше часу від того, що мають слухачі денного відділення. 
По-четверте необхідно враховувати (по можливості) час роботи підприємств, установ і організацій, в яких працюють і здобувають фах слухачі. 
Тижневе навантаження, враховуючи особливості організації робочого дня і природне стомлення слухачів, зменшено. Тому термін навчання на вечірній і заочній формах збільшений у півтора (як правило), рідше два рази.